Rozprávka pre UeberKinder : Ako sa vytvárajú "príležitostí"?

udo | 14.11.2015

Známa mannažerska schéma PRS
(problem-reaction-solution)
(sk: PRR):
Vytvorenie Problému – Reakcia – a Riešenie,
ktoré by bez umelého problému nikdo nechcel.

Přidat nový příspěvek