Re: nerozumiem

udo | 07.10.2015

Ide o upozornenie na mechaniku možného prepájania matríc rovnakej témy v príbuzných kultúrach.
Verne je po fr. "jelša"
Po ger. "Erle"
V eng. "Earl" gróf, duch, skôr,
Prečítajte si báseň Erlkoenig..Erlenkoenig od J.W. von Goetheho
Umierajúci syn jazdca..
Jelśa rastie vo vode, pôde presiaknutej vodou

Nemusí to samozrejme celé aź tak úplne presne byť v skutoćnosti,
vyvinúť sa v prípade budúCnosti,
no ide o vsunuté cvičenie ućenia hľadania súvislostí,
pri osvojení dostatoćnej poćiatoćnej faktologickej databázy.
..hrana, zmývaný a identifikovaný breh skazy,
..alebo 13.komnaty cezHraničných, transformačných prechodov, znalostí ..
Prax metodológie práce s faktami, faktormi
atď..

To som o.i. chcel naznačiť

Přidat nový příspěvek