Re: Re: Re: pozn. 32 "konceptuálne neurčité riadenie"

udo | 07.10.2015

Jasne, dik..
Ale keď už, tak skôr spoločnej,
alebo Koncepcia bezpečnosti spoločnosti..čo ale znie dosť čudne.
Navyše tá skratka KBS..ak chápete..na Slovensku mám v tomto smere isté obavy :)

Termín "Spoloćná bezpečnosť" je asociatívne okamžite jasná.

Spoločenská bezpečnosť je deformované, obrátené vyjadrenie.
Bezpečnosť spoloČnosti má asociatívne 2.zmyslovú úroveň.
podobne, ako Voda Mŕtva.
Ísť znova do tejto "komplikácie"?

Ja by som zatiaľ nechal "spoločná"
a moźno i Koncepciu obmedzil zatiaľ na VODA?
Koncepcia Spoloćnej Bezpećnosti VODA
KSBV?

Přidat nový příspěvek