Re: Z jiného soudku..

janko | 28.03.2016

svět, nebo prostor - jak chcete - se řídí vztahy mezi množinami podobností, ty jsou ale různě veliké ale také vzájemně protikladné.
Vyvažování takových množin známe ve vrstvách, tou první je psychika a vzdělání jedince, druhou je vztah lidského páru a funkce rodiny, třetí vrstvu tvoří národní jazyk, jeho genetické kódování (volba asociačních řad k nové informaci). Poslední vrstvou jsou umělé "jazyky", protože vedle počítačů sem patří i veškeré komunikačné technologie.
Pokud se člověk orientuje v historii, přesahující tu, která nám byla vštípená dvoutisíciletým vývojem globálního jazyka = matematiky (a skrze ní formovanými obory vědy), pak je orientace snadná.
Podobné filmy jako tento - stavěné na alegoriích - také testují hladinu vědomostí populace pro kterou jsou určené.
Často se stává (a je to dobře), že pochopením nějakého detailu je následné shlédnutí a vyznění filmu jiné. Ale vždy postavené na hlubší vrstvě historie základního řídícího systému - JAZYKA. Zatím není moc známé, že atlantské jazyky byly dva - řídící a výkladový. A měly i svou schematickou podobu "strom života" a "květ života".
Bohužel naše civilizace byla postavená a dva tisíce let vedená jen strukturou stromu života, přesněji znalostmi kabaly, potažmo asociačních řad hebreštiny (jazyka "egyptských kněží"). Dějiny druhého atlantského jazyka - původních atlanťanů, (po potopě = Slované) jej nazvali "Samskrit" - se zachovaly právě v Asii, v dnešním Rusku. Vliv Egypta (zástupců kabaly) na sever do Řecka postupně propojoval oba jazyky do "sanskrtu", který jsme vyfasovali jako doplněk příběhu dění po potopě = kořen indoevropské civilizace. Kořeny řídících systémů v národní úrovni jsou ve zdůvodňování nastavování letopočtu, včetně sporů, vedoucích k rozdělení jednoho biblického manuálu na dva - s různým portfoliem priorit.
Bohužel ani ten ruský projekt obnovy původní formy islámu není konečný, nabízí jen propojení užitečných prvků obou biblických větví.
K pochopení hlubší historie (této sluneční soustavy je ale třeba znát i jiný model fyziky, postavený na spojitosti nehmotné a hmotné složky veškerého dění v prostoru.
...a k "fyzice archetypů" asi moc textů neexistuje, ty moje najdete na www.nejsmeovce cz (zanedlouho místo .cz bude .eu). Principem pulzu, který známe jako proces růstu a zániku, se řídí všechny cyklické struktury, mentální v podobě "zákona času" jsou jen násobně delší. Pan Bohr nás trochu s rotačním modelem atomu zmátl, ael to se spraví..

Z posledního komentáře V.V.Pjakina je zřejmé, že "mimouši" (globální prediktor) musí neradi použít Putina k uklidnění situace ve světě, což je dobrá zpráva. V době pozdější - po akceptování jiného příběhu "o fyzice člověka v prostoru" - se zřejmě uskuteční i projekt obnovy tzv. "galaktického člověka", na kterém pracují jiné civilizační skupiny "mimoušů".
...ze setkání ministrů zahraničí ruska a USA 23 a 24. března 2016 vnímám kapitulaci "západu" jako reálnou, neúčinnost magických (=kabala, číselné prvky v čase) i mediálních technologií (=internet) zřejmě donutila globálního prediktora (mimouše, fungující nově na Zemi od třicátých let minulého století) k dohodě s tzv. "galaktickou federací" na realizaci projektu, vyprojektovaného touto a předchozí, atlantskou civilizací. Po doplnění vzdělání populace o části, které byly z biblického projektu vyjmuty (reinkarnace, pulzní model existence v zrcadlovém = binárním projevu) by se situace měla odvíjet od rozhraní mezi východem a západem. Česko jako absorber obou vlivů tak umožní nastavit pravidla pro "stříbrný věk lidstva" nejdřív v rámci státu, později EU - a bude-li projekt bez větších vad - tak se uskuteční i cíl, kvůli kterému byla konstruována naše sluneční soustava.
...ano, jsem blázen, ti vždycky měnili svět.... .-)

Přidat nový příspěvek