Re: Re: heliofant

LV | 23.03.2016

V grécko-rímskej kultúre sa rozpoznávali 3 stupne lásky :
1./ Eros - "Láska" fyzická
2./ Figlio - Láska bratsko-sesterská
3./ Agape - Láska k Bohu a Jeho k ľudstvu - láska Bohoľudská

Přidat nový příspěvek