k videu

el | 09.10.2015

...jen stručně se zapojím do Vaší debaty. Souhlasím s průvodním komentářem, který nepřikládá sdělenému obrazu jakýsi nadstandartní význam. Symboly ve videu jsou jen stokrát ohrané fráze systému, který dorazil na nejzažší hranici svého vývoje.....to, že egyptský Hor byl v některých ohledech předobraz Ježíše není nic nového, ale smysl tohoto tvrzení lze hledat ve formě vědomí, která jim byla vlastní......video samo o sobě znázorňuje jednu historickou epochu (křesťanství) vytrženou z kontextu historie jako celku......těžko by Ježíš mohl kritizovat Starý zákon a zároveň z něj vycházet, kdyby tento neexistoval......hlavní proud religionistů se potom jednoznačně ztotožňuje se závěry, že Starý zákon jsou většinou přepisy cizích textů ze zajetí v Babylonu a zejména (viz. M. Eliade), že Jahvova slova byly přepsány až 500 let po událostech, které k nim vedly......nemá v tomto kontextu blíže zmiňovat, že základy těchto učení a vlastně světového názoru se linou od staré Mezopotámie, kde to byla mimo jiné Ishtar, která si vyzkoušela systém na vlastní kůži.......lze tedy tvrdit, že i Ishtar byla ze stejného "těsta", jako výše jmenovaní? Zvláště její setkání se sedmičkou strážců stojí za povšimnutí. Zejména, když se ta samá sedmička objevuje u gnostiků, jako pomocníci Sofie při její tvorbě systému, jako gnostického nedokonalého světa v němž se pohybujeme. Nelze se divit, že při současné dekadentnosti západního světa vyvolalo toto video spekulace, které svědčí o naprostém nepochopení sebe sama a ztrátě hodnot, které vytvářely v systému rovnováhu. Celé video působí jako časová smyčka pro mysl, které má být zabráněno v dalším vývoji, kdy se vytahují napovrch stále stejné symboly pouze zabalené do barevnějších obrazů. Ovšem tvrdil-li Ježíš (v Tomášově evengaliu), že "nebe a země pominou, ale má slova nepominou", předpokládal vývoj, jehož jsme dnes svědky, včetně naprosto zdevalvovaného obrazu samotného Ježíše.....vše co prožíváme, je jen válka o mysl a schopnosti člověka, které davově elitární řízení potřebuje za každou cenu pokud ne zlikvidovat, tak alespoň utlumit do fáze života v povinnostech z něhož je prakticky nemožné se vymanit.....V tomto směru je však jakákoliv naděje vítána, jako možnost spasení se od naprosté prázdnoty v níž chybí nové symboly vycházející z těch starých, jako nové cesty lidstva za lepším zítřkem.....a G7 to určitě nebude.

Přidat nový příspěvek