Re: Re: Re: Rozbor symboliky

asm | 06.10.2015

Nejaké moje postrehy k tej analýze.

Aj ja si myslím, že sa objaví falošný mesiáš alebo aspoň sa to plánuje. Viď posvätná Ježišova lína, ktorú propaguje napr. Dan Brown. V tomto s videom súhlasím. Iná vec, či je o tomto aj I pet goat.

Z úvodného textu sa dá hneď usúdiť, že video pochádza z protestantského prostredia - sú proti nedeli a vyznávajú starozákonnú sobotu. Tuto padajú protestanti do pasce. Chcú byť silou mocou lepší, tak sa doslovne držia Biblie a teda aj Starého zákona. Keď však vytvorím nejaký blud, kto je na tom horšie? Ten, čo sa ním doslovne riadi alebo ten, čo sa ho až tak celkom nedrží?

U nedeľe uvádzajú aj anglický názov - Sunday - deň slnka. Pritom slnko je darca života. U soboty už anglický názov je zamlčaný. Ak by ho uviedli, bolo by vidno, že SATurday je dňom saturnu, ktorý sa začína na rovnaké písmená ako SATan. Saturn sa spája s gréckym bohom Kronom, ktorý sa zobrazuje s kosou ako smrtka. Kronos požieral svoje vlastné deti.

Gréckeho boha slnka Hélia mylne stotožňujú s Luciferom. Lucifer je rímska obdoba gréckeho Phosphora - svetlonoša. Je to ranná hviezda - Zornička - planéta Venuša a nie slnko. Mimochodom v tej ich Biblii sa v Zjavení apoštola Jána ako ranná hviezda označuje aj Ježiš. Nepríjemné. Lucifer nemohol byť neskôr pomenovaný ako satan. Hádam naopak. Ibaže by starí židia hovorili latinsky.

K 11. septembru. Ježiš na loďke sa objavuje prvýkrát hneď po páde dvojičiek. Ježiš sa mal narodiť v Betleheme. Bethlehem je v preklade dom chleba, čiže astrologické znamenie panny - zrodenie z panny. Je to septembrové znamenie. 11. septembra oslavujú Kopti nový rok. Žeby to bol pravý deň narodenia Ježiša? K počatiu by tak došlo niekedy okolo vianoc.

Píše sa tam, že nemožno slúžiť dvom pánom. Katolíkom vyčítajú sa neriadia presne Starým zákonom, ale uctievajú nedeľu. Riadenie sa naraz aj Starým aj Novým zákonom nie je slúženie dvom pánom? Ak by bol Starý zákon úplne v poriadku, načo potom vlastne prišiel Ježiš a Nový zákon?

Topiaci sa chlap s kosákom a kladivom nevyzerá ako Rus, ale ako obyvateľ Latinskej Ameriky. Pápež nedávno v Južnej Amerike dostal kosák a kladivo.

Ježiš v loďke nevyzerá ako falošný Kristus. To by mal nejakú masku alebo niečo v tom zmysle. Zrejme tam ide o to oko pod trojuholníkom, čo má na čele, ktoré používajú aj ilumináti. To sa niekedy stáva, že sa používajú operácie pod falošnou vlajkou, aby sa očiernil protivník - 911. Aj nacisti používali hákový kríž a znesvätili tak svastiku.

Přidat nový příspěvek