Re: Re: Re: Rozbor symboliky

udo | 05.10.2015

btw.. Ja netvrdím, že s ruskou interpretáciou plne súhlasím.
Každý má tú svoju..
Vieme ale, že pre konkrétnu situáciu,
konkrétneho jedinca, národ, kultúru,
je vždy optimálne vysvetlenie, návod z pozície Vis Maior jeden.

Ide ako vždy, o metódu jeho aproximácie (približovania sa k nemu až na prijateľnú, dostatoćne bezpečnú vzdialenosť), či ak chcete iterácie, zvolenú periódu vzorkovania, atď..

Inak v tom Vašom linku majú tí pseudokresťania Boha asi fakt za úplného debila. Hrôza až ťažko dopozerať. "Na smietku ukazujú a brvno nevidia.." To je niekedy aź neuveriteľné, akému bezMieriu ovce dokáźu uveriť..mozgy si uvariť, cudziu identitu si nechať navariť, dari ra-zUmu a vôle Otca rodné zahodiť..

Udavač nadáva dozorcovi?
Prestitútka sa háda s mafiánom kto je z nich lepśí?

Ako sa na dedine vraví:
"I zasa sa slepý hluchému smeje.."

"Oči majú a nevidia,
uši majú a nepočujú.."

Přidat nový příspěvek