Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Horký podzim na obzoru

Pe-tri | 12.09.2015

Syntéza ? OK, vsadil bych tedy na známý fakt, že VĚDĚNÍ/ZNALOSTI JE MOC. A v čem že spočívá ta MOC? Spočívá v nabytí schopnosti se osvobodit z otrockého způsobu vlastní existence. V získání příležitosti začít žít (stav psychiky) jako svobodný Člověk. A o jaké ZNALOSTI jde ? Jedním výrazem řečeno: od zombifikace k . Ale jak dostat ZNALOSTI mezi prostý lid ? Nahradit jimi peníze. Dát davu jinou perspektivu života než materiální. Dát davu VĚDOMOSTI o možnostech svobodného Člověka v kontrastu se svěrací kazajkou konzumního otroka. Hledejme způsob, jak využít blížící se ekonomický kolaps a jeho praktické důsledky a mějme připraveno CO a JAK (VĚDOMOSTI) dělat, až bude vystresovaný a pasivní dav prosťáčků zas jen čekat na to, jak kolaps vyřeší ti nahoře. Ti ho samozřejmě budou řešit tak, jak mají naplánováno, tj. novou formou totální globalizace. Naše alternativa by jim měla ukázat, že když budou vědět, proč jejich řešení odmítnout a jaké akceptovat, stanou se vědoucími (žádné VŠ školení), potažmo mocní, potažmo způsobilí implicité svrhnout nadvládu n(ě)koho, kdo tady již tak dlouho míchá kartami a současně bychom měli dát onomu n(ě)komu vědět, že neplánujeme revanš, když bude akceptovat naši svobodu.
A co je tím kouzelným VĚDĚNÍM, které navrhuji šířit v dobách zmatků a účelové dezorganizace ? Je to VĚDENÍ ohledně toho, co zatím nenalézám Dostatečně rozpracováno v KSB či DVTR. Je to pravá ZNALOST ohledně podstaty lidské SEXUALITY a důsledků, které na zmíněný přechod od otroka k Člověku. Co myslíte? Je to téma dostatečně současně zajímavé i funkční ? Qui Bono současné totálně zvrácené chápání a praktikování této Boží stránky lidského života ?
P.

Přidat nový příspěvek