Re: Obrázek je z ciziny??

udo | 11.09.2015

Autor:
Mandor (Ladislav Laurinčik)
Nižná (OraVa) Slovensko
Dátum narodenia 22.7.1978
(jestli se napletu)
ManDoor, či skôr MandOr?

Hmm..Neviem, nie som si istý, či bol Čurčil až tak vlivnou politickou osobou.. v reálnej politike..

Čo je dobré pre BRICS, môže byť dobré i pre západ.
Nestaval by som ich proti sebe.
Navyše..otázkou by bolo aj to, čo, koho chápete dnes pod západom, koho pod BRICsom..
pod kresťanom, muslimom, budhistom,
či judaistom, alebo "židom"..

Všetko je síce jasné,
no nie vždy na prvý pohľad, hneď..
GlasKlar..zaostriť treba tak do blízka,
ako i do ďaleka. I PerZeus zrkadlom točil.
Schiff Ahoj!

Přidat nový příspěvek