Horký podzim na obzoru

Pe-tri | 10.09.2015

Premisy:
1. Sdělení zní jako stížnost či nářek překvapeného,
2. hovořící postava je jevrejského "nosopůvodu",
3. oslovená, vypasenější postava je v klidu,
4. vazba mezi utečenci a bankami není hovořící postavě jasná, respektive má zcela jinak postavené priority
5. obě postavy vědí, kdo je to ten n(ě)kdo, kdo preferuje utečence před bankami
6. namísto pojmu eufemistického/zástupného pojmu imigrant je použit správný pojem - utečenec.

Úsudky:
1. N(ě)kdo svoji politikou překvapuje své vlastní lokaje (výkonné články svého působení v lidské society), respektive ji plně nerozumí, což je z hlediska řízení problém,
2. nižší vrstva lokajů (finančníci) není do politiky zasvěcena, což svědčí o ztrátě její užitečnosti
3. vyšší vrstva lokajů kontroluje/monitoruje postoje nižší vrstvy, které by případně mohly do řízení nových procesů, ve kterých se s nimi již nepočítá, přinést nežádoucí vlivy, proto je nutné je hlídat, proto je ten vypasenější v klidu, ví co chce n(ě)kdo nad ním a vidí, ti pod ním nechápou, a nejsou akceschopní,
4. utečenecké politika je řízená n(ě)kým, kdo v dalším vývoji nepočítá s nutností, mít finanční systém ve stabilním stavu, tj. finanční systém bude destabilizován a spíše právě naopak, destabilizace financí bude působit synergicky s destabilizační politikou utečeneckou,
5. n(ě)kdo nám promyšleně připravuje pěkně horký podzim a vydává o tom tuto veřejnou zprávu, zřejmě s podružným cílem vydestilovat ze situace ty gramotnější ze svých lokajůˇ.
Že by to pochopil dav se nepředpokládá, a i kdyby - co na tom, že pár jednotlivců to správně rozšifruje ? Nic, rozběhnuté procesy to neovlivní.
P.

Přidat nový příspěvek