Cviko fáza B, .. a´la hodnotové zrkadielko "Povedz že mi" od Snežnej lienky

udo | 10.09.2015

Takže nazad do RaSprávky reality:
Za siedmymi horami a siedmymi doľami,
všetci sa dole-hore, po špirále dokola,
na frekvenciu zladili okolo stolalala..
I snežná Beruška, pery červené,
vlasy čierne, i pleť..ušká biele mala..
Tak zrazu otvorili sa dvere,
komnaty novej, trinástej, medené,
a ona ruku Vám podala..

Toľko pre pozornejších k naLadeniu, a teraz k veci..

Oki, za zaujímavé impulzy diky.
Poniektoré z nich sme ani my hneď nepostrehli..

Základný súbor interpretačnej databázy by teda bol.
Teraz ju už len prehnať cez "exáče".. AlGoRytmy nulovania a formovania matríc, predikčno-korekčnú procedúru.

B1. Ako by ste vo vašej aktuálnej globálno-lokálnej situácii uvedený obrázok interpretovali pri snahe o maximálnu možnú objektivitu čo najpozitívnejšie?

(čo najbližšie pohľadu na celú naznačenú "VEC" z pravdepodobnej pozície Vis Maior, ktorý vždy Zhora podporí vzhľadom na a. morálku, b. mieru chápania a c. disciplínu myslenia, konania
..variantu objektívne najlepšiu)

B2. Aká je čo najnegatívnejšia interpretácia obrázku?

(ak ju rozlíšite, a najlepšie v tomto zmysle verejne hoc i tu pomenujete, resp. v B1 alternatívu lepšiu dáte, tým silu B2 do veľkej miery.. i podľa jej šírenia na zombizobudenejších fórach.. anulujete)

T.j., intenet je o.i. mocným nástrojom anulovania celospoločensky dlhodobo negatívnych matríc (konceptuálnych sekvencii odpracovávaných obrazov).
Bo pre poniektoré jelitá motivačné,
čím pre dav horšie,
tým DO ČASU raj zvera väčší,
deÁmoneé začne.

btw.. Ktorým "duchom"
(agregátnym modulom kolektívneho podvedomia)
interpretačne v supersystéme
o svoje miesto pod slnkom bojujúcim,
bol Mr. Mandor (Laco Laurincik z Nižnej?)
na preskáčku "podľahnúci".

Jestlipak podľa jeho obrázkov (foriem),
http://www.toonpool.com/gallery.php?user=1087
hodnotiť dá sa,
či Pan umelec maňáskov,
ktorí nad ním "dle nálady" jeho panujou,
zdroje inšpirácii rozlišovať chystá sa?

Přidat nový příspěvek