Re: Vláda

Vasiľ | 05.09.2015

Pojem globálny prediktor predstavuje extrapoláciu známych medzinárodných a globálnych riadiacich štruktúr. Táto extrapolácia je založená na:
1. snahe vysvetliť (na prvý pohľad často nelogické) konanie riadiacich štruktúr vo svete,
2. štúdiu dejín a kultúry.
Z tohto pohľadu nie je podstatné, ktoré osoby k nim patria, dokonca ani to, či ešte stále fyzicky existujú (koncepcia môže bežať aj po smrti jej zakladateľov). Dôležitá je činnosť, ktorú plodia (splodili).

Čína je dominantnou krajinou Ázie, kde žije 60% svetovej populácie a je prirodzené, že sa tam sťahujú centrálne riadiace štruktúry - jednoducho logistika.

Technológie sú produktom ľudského umu a plody techniky by mali byť rozdelené spravodlivo. V súčasnosti však nie sú.

Přidat nový příspěvek