opRaVy

udo | 04.09.2015

Hmm..
Napadá z rasprávok ma:
„I démon, príšera (obeti svojej) vraví: tu kdesi človečina smrdí .. vadí..“

Korekcie:
ako nevoľník-otrok – inštinktom, tak to . je nie človečí, ale zvierací sTroj psychiky.
ako nevoľník-otrok – inštinktom, tak JE to nie človečí, ale zvierací sTroj psychiky.

“Nikto nie je hrdinom pred svojou ženou”
„Pred svojou ženou, nikto nie je geroj“

Asi moc nechápem tejto vete:
„Rozum vytvára kultúru – celú geneticky nededičnú inFormáciu, odovzdávanú v spoločnosti z generácie na generáciu v ich kontinuite; ale okrem kultúry sú človeku vlastné i vrodené programy správania sa – rôznorodé nepodmienené reflexy a inštinkty, na ktoré tým, ktorí majú v úmysle realizovať sa ako skutočný človek, a nie človek potenciálny (akým je od narodenia), je v dnešnej civilizácii zabúdať neprípustné.“
Ako by ste to interpretovali v kontexte celej štúdie?
..bo mi to tam nejako v prvoplánovom zmysle tak celkom nezapadá..

Pretože funkčnou záťažou muža pri zabezpečení života biologického druhu v takých podmienkach je zabezpečenie života a činnosti matiek, priamo vychovávajúcich potomstvo, tak mužské pohlavné inštinkty sformované tak, že, blokujúc programy sexuálneho správania zajačieho typu “našou úlohou nie je rodiť ( a tým viac ani vychovávať...) – vsunul, vytiahol a „v nohy“...”,

Keďže funkčnou záťažou muža pri zabezpečení života biologického druhu v takých podmienkach je zabezpečenie života a činnosti matiek, priamo vychovávajúcich potomstvo, tak sú mužské pohlavné inštinkty sformované tak, že, blokujúc programy sexuálneho správania zajačieho typu “našou úlohou nie je rodiť ( a tým viac ani vychovávať...) – vsunul, vytiahol a „zdrhol“ (ľudovo: „Ako ušiačik ušiel“)“...”,

čase štatisticky prevladajúco orientované
čase štatisticky prevládajúco orientované

Přidat nový příspěvek