vědecká historie

zdeněk | 07.08.2015

je v protikladu ke strategii NWO. Proto je kladen tak velký důraz na desinformace a matení. Brodíme se po kolena v těchto zvratcích. Qui bono?

Přidat nový příspěvek