upresnenie

udo | 04.08.2015

Kvôli opätovným nedorozumeniam:
Spoločné školy s minimálne čiastočne oddelenými triedami pre chlapcov a dievčatá, NIE SÚ VŠELIEKOM, paličkou čarovnou, lampou bin (a) Ládina.. čo všetko sama-sebou vyrieši, ako bájny japonský cisár - kormidelník, kybernetik Samosato a jeho vojvoda Náhoda..

Spoločné diverzifikované školy vyzerajú byť však jedným z kľúčových predpokladov, nástrojov opätovného zfunkčnenia školstva. Samé však celý problém-výzvu-príležitosť asi ťažko vyriešia. Neraz sme tu rozoberali a aj ďalšie vypracované predPoklady spomínali.. ktoré môžu výrazne napomôcť zastaviť degradáciu kultúry myslenia, stabilizovať situáciu a prejsť do etapy jej rozvoja.

((Samotná KSB, presnejšie DVTR je koncipovaná tiež a práve ako patch jednosemestrových sekvencii - 1x za týždeň (4t x 5m = blok cca.20 vyučovacích hodín), záplata dnešného sociologického operačného systému. Jeho postupná zmena z asociálneho na sociálny a dostatoćná ochrana ďalśích generácii pred neprimeraným rizikom médeiných manipulácii zvýšením miery ich chápania, objektivity rozlíšenia napr. v rámci predmetu relígioetiky. V niektorých krajinách už i nie len testy prebehli úspešne..))

Inak hrozí, že informačnú vojnu na vyšších prioritách prehráme a nevyhnutne príde prechod k vojenským prioritám nižším, horúcovojenským, alebo plnému oficiálnemu zotročeniu, "homogenizácii" a anihilácii kultúry i populácie na minimum želané v šialených plánoch pseudoelít. Toľko k praVidlám evolúcie, bazálnej mechanike gradientu, tlaku na rozvoj pomocou nastavenia, nastrojenia objektívnych socio-naturálnych procesov zHora.

Přidat nový příspěvek