Re: Re: Re: Sloučená výuka,

J. | 03.08.2015

Ahoj udo, deje sa to isté aj teraz? Narazila biblická civilizácia v EU a USA na svoje dno, všetky vyššie priority zlyhali, kultúra kolabuje tak expanzia islámu do týchto krajín má byť istým spôsobom "liek" na zdegenerovanú spoločnosť?

Už nad tým dlhšie premýšľam po pozretí videa ako pouličné šaría hliadky chodia po hlavných západných mestách, napadajú ľudí popíjajúcich alkohol, nadávajú do prostitútok za vyzývavé oblečenie.

Svojim spôsobom mala západná spoločnosť možnosť vysporiadať sa s týmito problémami po dobrom, nestalo sa tak, miesto toho kultúra viac a viac degeneruje. A ak to nešlo po dobrom, pôjde to po zlom - pričom miera krvavosti a božieho dopustenia bude závislá od morálky zúčastnených.

Aj islám má svoje muchy a to riadne veľké, ale možno ich je predsa len menej než aké muchy má biblická civilizácia a v tom prípade ich cesta je podporovaná viac, než tá súčasná biblická.
Ak sa čo najskôr nezriekneme biblickej kultúry a neprijmeme kultúru lepšiu - bude nás čakať islám.
Z toho mi vychádza, že tí ktorí sa už teraz zaoberajú KSB majú šancu, aby sa im tieto negatívne tendencie v maximálnej možnej miere vyhýbali.

Nás už nie je nutné usmerniť po zlom, vybrali sme si lepšiu koncepciu - evolučnú a konštruktívnu.

Přidat nový příspěvek