Re: Re: Sloučená výuka,

udo | 02.08.2015

Ja len doplním, aby zasa nevznikali "tradičné" stereotypno-emocné nedorozumenia:
Boh priamo nikdy nepodporuje vojenskú agresiu v bežnom zmysle.
Avšak ak prostriedky vyšších komunikačných priorít zlyhajú, prechádza ním nastavený supersystém automaticky do režimu "dopustenia". Čiastočne aj vojenská expanzia islamu (v jeho už ale stále deformovanejśej podobe) bola takýmto operaćným mixom. Podobne inak, ako v prakticky rovnakom období aj expanzia deformovaného kresťanstva u nás, oproti kolabujúcej kultúre pseudovédickej. Ono ľady..lady sa pohli nie náhodou vtedy..v rannom stredoveku.. (viď globálne kulturologicko-evolučné etapy a bilogicko-časové finalizačné socionaturálne cykly)

..ak teda boli prostriedky (rozvojové gradienty) vyčerpané, "svätí" sa tými, ktoré zostanú, bo iných prosto už niet. Samotní ľudia ich žiaľ i z lenivosti..hlúposti zavrhli, zavrhli "mäkkú evolúciu".

Boh nikdy nebude porušovať, popierať vlastné zákony. Avšak ak ktokoľvek čo i len trochu spriechodní "štandardné cesty, rieky Jeho", On sám hneď prvú príležitosť hoc i na zásah priamy mocný vyhľadá, riadi.

V tomto zmysle platí prastaré ľudové:
"Zmeňte sa (rozvite) vy a Boh to zmení."
(Ak sa ty sám nezmeníś, Boh nič meniť nebude)
či
"Pomôž si Človeče, aj Boh ti pomôže."
..neotravovať dokola rodiča sprostosťami, tupými pseudomodlidbami, bo jeho trpezlivosť je síce často obdivuhodná, ale..
Dospieť i ako ľudstvo, Z(o)bor , S(o)bor

Přidat nový příspěvek