Re: Sloučená výuka,

Lux | 02.08.2015

Ahoj Red,

v čom by mohol mať Bazarnyj pravdu, v čom menej a v čom ani moc nie?
Aj "premnoženie" rôznych psychotypov v triede, v dôsledku nesprávnej výchovy rodičmi môže byť problém ako píšeš, avšak to nie je až taký dominantný problém zámerne deformovaného školstva.
Z vlastných skúseností píšeš, že učitelia strácajú autoritu. Otázka je prečo takto reaguje mladý supersystém (organizmus), čo mu beží na podvedomých úrovniach, keďže ešte nie je až tak poškodený defektnými inFormačnými modulmi (či skôr deFormačnými)?
Netlačia učitelia do detskej psychiky ďalšie deFormácie a dieťa podvedome reaguje v podstate správne?

Otázka rozdelenia dievčat a chlapcov má hlboké opodstatnenie, už len z rozdielnej fyziológie a psychiky, ako aj potrebou rozdielnej prípravy na plnenie podstatne odlišných Zhora predurčených úloh v budúcom začlenení sa do spoločnosti "dospelákov" i v prirodzenom tandéme muž a žena.
Preto rozdelené vyučovanie chlapcov a dievčat je správny krok, lebo z chlapcov treba "vymodelovať" chlapov a z dievčat - ženy. Avšak, aby poznanie opačných pohlaví prebiehalo prirodzeným spôsobom je treba mať nie rozdelené školy, ale len triedy, a pritom musia mať aj spoločné programy, ktoré sú pre obe pohlavia prakticky totožné a kde môžu vzájomne komunikovať - napr. estetika, hudobná výchova, tance, umenie apod.
Chlapcov a dievčatá musí spájať jednotné chápanie sveta a nie inštinktívne zvieratkovské a zombie správanie, ako je tomu dnes.
Dnešná pedagogika je ešte od dôb scholastiky zombifikujúca - vychováva kulturologických zombie a u mnohých jedincov zostáva živočíšny psychotyp ako prevládajúci.
Je nutné prejsť na tzv. metodologickú pedagogiku - naučiť deti metodológiu práce s inFormáciami, keďže sociálny čas sa zrýchľuje a faktológia sa mení x-krát za život. Dieťa musí zvládať rýchlu tvorivú prácu s veľkým objemom inFormácii, čo je možné len ak sa pomerne skoro naučí rýchločítanie. Existujú metódy, kde ľudské vedomie je schopné vytrénovať na rýchlosť čítania rovnú stránkovaniu knihy, pri 2-5 násobne vyššej miere zapamätania si textu a jeho ozmyslenia..
Dieťa by malo tiež dostať základy všeobecnej teórie riadenia, samozrejme na jeho úrovni chápania, aby si dokázalo tvorivo modelovať "stabilný" život v tempe životných okolností, do ktorých sa dostáva.
Pri harmonickom vzdelávaní dosahuje dieťa ľudský psychotyp do začiatku prejavovania sexuálnych inštinktov a dievčatá, ktorým sa ako prvá rozvíja intuícia a následne intelektuálna stránka psychiky (u chlapcov je to naopak), nezostanú tak nedovyvinuté, aj s nízkou mierou intuície, aj s nedostatočne rozvinutým intelektom (známe vtipy o blondínkach). U chlapcov pri zombifikujúcej pedagogike (nakŕmenie psychiky hotovými faktami, bez súvislostí a adekvátneho svetonázoru - tzv. guláš v hlave) sa intuícia nerozvinie vôbec, alebo len v nepatrnej miere, čo má často za následok neprimerané "hry s nebezpečenstvom", až si občas vyčerpajú Božie dopustenie.
Ďalej je potrebné do psychiky detičiek zaviesť zdravý spôsob života s vysokou úrovňou fyzickej a psychickej kultúry.
Samozrejme všetko hravou interaktívnou formou a nie tlakom a drilom.
Veľmi, veľmi v skratke.

Čo sa týka islamu, tak treba rozlišovať tzv. koránický a historicky reálny islam.
Tvoje určité predsudky vychádzajú zo zámerne negatívne interpretovaných faktov, čo sa týka Muhammada (z arab. doslovne Preslávený).
Korán ako taký nie je až tak deformovaný (ak neberieme chronologické poprehadzovanie súr) ako Biblia, lebo bol napísaný špecifickou veršovanou formou a nie všade mohli byť zavedené úpravy a korekcie zo strany "elít".
Korán ako taký má viacero zmyslových úrovní chápania a rôzni vykladači (mulovia a mufti) ho pôvodne vykládali pre takmer negramotnú tlupu tak, aby to do istej miery vyhovovalo aj miestnej elite, čo v mnohých aspektoch zostalo dodnes. Potom pomerne veľmi rýchlo bol islam na základe takýchto výkladov zdogmatizovaný a ritualizovaný a pôvodne dobre myšlienky Muhammada, ako prakticky vždy v hisTórií, boli zvrátené do pravého opaku.
Napr. taká hadždž (púť do Mekky) bola pôvodne určená na zoznámenie sa pútnikov s novým duchovným učením a vytvorenie určitého jednotného zboru (súboru, soboru, kolektívu) okolo nosnej myšlienky vytvorenia Kráľovstva Božieho na Zemi rukami samotných ľudí. Muhammad nariadil aj zničiť všetky staré fetiše a modly v KaáBe.
Dnes tam putujú novodobí pútnici, v KaáBe je asi 360 fetišov od "posvätného" Čierneho kameňa (asi meteoritického pôvodu) po zajačie labky, 7x chodia okolo KaáBy ...ako posadnutí (egregorom hist. reálneho islamu)..
Čo sa týka dobývania, majetkov a vraždenia, tak asi čerpáš info z prezentácií našej biblickej kultúry, ktorá je oddávna „prirodzene“ nepriateľský nastavená voči islamskej kultúre.
Muhammad v určitej fáze svojho života vyslal svojich poslov k vládcom Etiópie, Bahrajnu, Perzie, Byzancie, Egypta, Ománu, Jemenu a Sýrie s ponukou, aby prijali islam. Niektorí zdvorilo odmietli, niektorí posolstvo roztrhali a v Sýrii posla zabili. Jedine vládcovia Bahrajnu a Ománu islam prijali.
R. 628 islam vyšiel za hranice Arábie a stal sa svetovou relígiou. Šírenie islamu (aj ozbrojené) bolo podporované Zhora, s veľkým cieľom - záchrany civilizácie od hnusoby a zla biblickej žido-kresťanskej civilizácie. Bol to však prvý religiózny systém, ktorý začal vojnu za zavedenie viery, ale až po 12 rokoch pokojného kázania (tak to bolo zjavené Muhammadovi). Keď r. 630 Muhammad s vojskom okolo 10 tis. bojovníkov zrealizoval pochod na Mekku, tak sa mesto vzdalo prakticky bez odporu a on nariadil odpustiť všetkým bojujúcim proti muslimom.
No časom sa tí, čo sa začali nazývať muslimovia, čoraz viac začali odkláňať od koránického islamu a často postupovali krajne nespravodlivo s inovercami a postupne začal rozkol (prihrievaný aj jelitami), ktorý trvá dodnes. Prešli do zóny Božieho dopustenia, so všetkými dôsledkami z toho plynúcimi...
Přidat nový příspěvek