Vždyť Pjakin na začátku jasně říká

LK | 20.06.2015

že "...právě na pozadí obvyklosti tohoto jevu
bývají předávány některé společensky prospěšné informace důležité z hlediska řízení.
To když nastane čas pro zveřejnění
takovýchto informací."
Tak nechápu Martine, co tady řešíš! Příště pozorněji poslouchej.

Přidat nový příspěvek