Re: Snowden představuje Limited Hangout Operation, stejně jako třeba Assange nebo Daniel Ellsberg.

ovce | 20.06.2015

...jsem si jist, že Pjakin dobře ví, s kým má tu čest, ale o některých věcech nemůže mluvit otevřeně aspoň po jistou dobu, je vázán, když uposlechneme jeho rady- ve všem hledat matrici my sami, naučíme se "vidět"pravdu, naučíme se číst události a předpovědět kroky, nakonec, my jsme jenom ti pěšáci a máme vytvořit nové "informační pole" pro VP/GP tím, že věnujeme pozornost těmto věcem, svítící informační pole, ten kdo jde kupředu ve svém osobním vývoji jako člověk, ví o čem je řeč...ale "moudrý muž nevěnuje světu ani myšlenku ani pozornost a nechá se vést Prozřetelností, tak aby jeho život v tomto světě byl tím posledním a znovu se tu nenarodil"!

Přidat nový příspěvek