O anjeloch podľa pravoslávnej spirituality

xml | 23.06.2015

Pravoslavná spiritualita a její praktické příklady

Svatí andělé, jejich poslání a význam

Svatý archanděl Michael a jeho místo v díle spásy člověka

Teologická interpretace v souladu s biblickou a svatooteckou exegezí

Ing. et Mgr. Michal Dvořáček, PhD.

OBSAH:
Slovo úvodem
Svatí andělé, jejich poslání a význam
Existence svatých andělů podle Písma Svatého
Existence svatých andělů v učení svatých Otců
Archandělé uvnitř nebeské hierarchie
Komentáře sv. Maxima (Vyznavače) k učení o andělech sv. Dionýsia (Areopagity)
Účast svatého archanděla Michaela v díle spásy člověka
Svatý archanděl Michael
Příklady úcty projevované archandělu Michaelovi v pravoslavné hymnografii
Zázračné projevy a zjevení svatého archanděla Michaela
Zázračné zjevení archandělovo na ostrově Mytilini (Monastýr Mantamadou)
Trojí zjevení sv. archanděla Michaela na hoře Gargano v Itálii
Hora sv. archanděla Michaela ve Francii
Zázračná záchrana mládence Barnabáše v monastýru Dochiariou na Sv. Hoře Athos
Zázračné zjevení sv. archanděla Michaela v Sergijské lávře (v Rusku)
Pravoslavné chrámy zasvěcené sv. archandělu Michaelovi
Oslavy svátku svatého archanděla Michaela v různých církevních tradicích
Seznam bibliografických odkazů

PDF online: http://www.pravoslavi.cz/brnoarchiv/Sv_Andele.pdf

Přidat nový příspěvek