Re: Ach, jaká lidská pýcha a ješitnost.

Pavel | 22.06.2015

Přesně tak. Třeba v Danielově knize proroctví anděl pomáhá Danielovi s porozuměním proroctví a přesahuje jakékoliv shopnosti všech ostatních lidí.

Egregor chovající se jako živá bytost se také dá kolektivně vytvořit. Taková bytost může pomoci věřícím asi tak jako nám pomáhá počítač s utříděním informací. Ale na víc mít nebude.

Možná částečně symbolicky je to popsáno v případě příběhu Golema co může takový lidmi stvořený Golem dělat.

Přidat nový příspěvek