Re: Jsem trochu na rozpacích.

Dušan | 11.06.2015

k. "Superlidi." (už som to písal na diskusii)
Hypotéza vychádzajúca z gréckych bájí. S ľahkou analýzou na dopadu na súčasnú reálnosť.

Vedecké skúmanie ti asi nič nehovorí.

Báje a podobné záležitosti sú v podstate popis reálnych situácií z minulosti. Môžu byť skomolené nepochopením bežného obyvateľstva.

"Zcela ignoruje, že podmínky pro vznik kapitalizmu přípravila" - tie podmienky sa stali "náhodou". Však.

Židom bol ospravedlnený úrok = bolo priznané že sú strihači, občas prebehlo "náhodné" vzbura oviec proti strihačom (holokausty), väčšinou podporené nadrabinátom.

Přidat nový příspěvek