Re: Magorský článok- o ničom

Hоx | 15.05.2015

„No aj po všetkých týchto mnohoročných katastrofách a spoločenských nepokojoch, návrh zaoberať sa svetonázorovým samovzdelávaním je pre nich neprijateľný. Pretože oni akoby chcú „niečo robiť“ práve „priamo teraz“ a neželajú si „prázdne strácať čas“ na to, aby získali v sebe osnovu pre samostatné zmysluplné videnie toho, čo prebieha. A práve toto je nevyhnutné robiť „priamo teraz“ tak, aby VŽDY bolo dobre, pretože v opačnom prípade bude musieť jedinec spočívať, podobajúc sa slepému, hluchému, mŕtvemu kameňu, v murive sociálnej pyramídy, ako je to zaobrazené na 1 USD bankovke.“

Přidat nový příspěvek