ke kořenům

Pavel | 08.05.2015

Děkuji velmi podnětné.
Pozorujeme své okolí a snažíme se odhalit zákonitosti světa ve kterém žijeme. Ve svých pozorováních odhalujeme opakující se podobnosti a tvoříme teorie. Můžeme tedy říci, že "TheoRie" jsou zpracované výsledky našich pozorování. Pokud jsme dostatečně odhodlaní a vytrvalí naše pozorování postupně odhalí pravdu o skutečnosti (bohu, podstatě, základní matrici apod...).

Ještě se zmíním o královně věd Matematice (z řeckého μαθηματικός /mathematikós/ = milující poznání). S teorií souvisí tak, že každá teorie musí být potvrzena matematikou jak jsem již zmínil.

Matematika je vrcholem abstrakce (nepotřebuje zkoumaný předmět nebo jev - např. vynalezli se matematické zákonitosti a až pak se našli jevy které popisuje). Rozhodující význam matematiky je v její naprosté jednoznačnosti - nelze ji zpochybnit. Pozor jednoznačnost je v jejím výkladu. Nelze ji vykládat různě (na rozdíl od slova), ale může popisovat neurčité jevy (např. pravděpodobnost).

Matematické konstrukce jsou vyjadřovány pomocí grafických symbolů (které jsou samozřejmě také absolutně jednoznačně definovány), ale šlo by ji kódovat i jinak.

KSB - je unikátní v tom, že skutečnou vědou o společnosti (snaží se ji jednoznačně popsat a odhalit zákonitosti v ní). Opravdu velká úleva, že něco takového se zrodilo (poslouchat žvanění některých kejklířů ve vládě je nesnesitelné). Podle mne je jenom otázka času než bude KSB uznána jako odhalený zákon a učena ve škole v nějaké postupně třeba ještě vykrystalizované podobě.

Zpět k jablkům poznání. Máme tedy svět poznat? Je to naším úkolem? Pokud existuje svobodná vůle pak jednoznačně ano. Není nic jiného na co svobodnou vůli použít, protože jakýkoliv záměr vyžaduje poznávaní.

Jablko poznání v mýtu o Adamu a Evě chápu tak, že poznali potěšení a začali potěšení vyhledávat a tím ztratili radost ze života (žít pouze pro potěšení nefunguje). Přísloví "Jez aby jsi žil. Nežij, aby jsi jedl".

Přidat nový příspěvek