Re: Re: Re: Preklep+ky

merlin | 30.04.2015

Žiadne vzrušovanie sa nekoná.
Len som reagoval na nedávnu požiadavku majstra uda o prípadné opravy nejakých preklepov v textoch, nevedel som, že je to zatiaľ hrubý materiál..

Přidat nový příspěvek