Re: Re: Velký dík ...

Oracle 911 | 30.04.2015

Ide hlavne o obrazy, tuším Pjakin spomínal, že ruský jazyk bol ochudobnený o hlásky teda o niektoré obrazy, tým pádom nech je ruské myslenie akokoľvek rozvinutý predsa nie je tak široký ako prajazyk z ktorého vyvinul.

Podobne je to aj s inými Slovanskými jazykmi, našťastie keď človek zvládne 3 slovanské jazyky tak tie obrazy z prajazyka sa obnovia a upresnia sa iné.

Přidat nový příspěvek