Re: slovanská hrdost

jan trungel | 07.04.2015

Vážený pán Miloš.
Píšete nezmysly aklamete. Prečo to robíte? Komunisti boli tí,čo sa mali lepšie? To je nezmysel. Neviete rozlíšiť komunistov a u komunistov. V našej fabrike bolo 3000 zamestnancov a 300 členov strany, ortodoxných komunistov možno ani 10.Robotník člen strany pracoval vedľa nečlena a obaja mali taký plat, koľkosi zarobili. Uisťujem vás, že člen strany ani o halier viacej. Robotníci v nástrojárni členovia i nečlenovia zarábali viacej ako námestník riaditeľa, ktorý bol nomenklatúrny káder OV KSS. Keď ho vedenie podniku vybralo za námestníka za jeho kvalifikáciu,a za to čo vedel, za jeho odborné znalosti, musel vstúpiť do strany. To ešte neznamenalo, že bol ortodoxný komunista. Ja som toto prežil, hovorím pravdu. Komunizmus padol na tom, že nedodržal zásady Marxa. Vášhootca a vôbec remeselníkov a a živnostníkov namali znárodniť. Veď tí nikoho nevykorisťovali.A toto smechceli s Dubčekom.Prečo sa jeho idea zavrhla a neuplatnila po roku 1990. Jedine preto,že tí, čo uchopili moc pod plášťom nenávisti komunistov rozkradli majetok všetkých občanov a priniesliich na mizinu. Taká je pravda.

Přidat nový příspěvek