Re: Re: Rozhodli se předstírat místo toho, aby čelili skutečnosti

Ferko | 17.03.2015

Trochu hudby a tanca ľudového,
aby bolo badať závan žitia plynúceho...
https://www.youtube.com/watch?v=pfANo1nLPcQ

...a kuštik básne, nech svetielko pred nami nikdy nezhasne...
Aj od seba sa začínajú,
kroky vdušné čo iným dajú,
nádej, zmysel, čí štipanec,
i začnú vnímať Životný tanec.

Svojím prianím i odhodlaním,
i čítaním ako z dlaní,
spolupráca už nie je zdaním,
a viac nás kráča spolu za Ním.

Zo šíriacej sa sadby našej,
ktorá pučí i v dobe ďalšej,
vyrastajú mocné stromy,
svedomého Žitia domy.

Přidat nový příspěvek