Veľký Inkvizítor a Veľký kombinátor

jardob | 04.03.2015

Pojem vznikol z literárnych postáv..
Veľký Inkvizítor - z tvorby Dostojevského (milujú ho dnešní liberáli)
http://www.orthodoxia.cz/srovn/velky-inkvizitor.htm

Veľký Kombinátor - z tvorby Odeských (sovietskych-ukrajinských) spisovateľov dua Ilf a Petrov a ich literárnej postavy - podvodníka Ostepa Bendera (Veľkého Kombinátora)
ironizujúcich začiatky sovietskeho Ruska (Dvanáct křesel (1928) )
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ilf_a_Petrov

Pojmy sa veľmi dobre hodia na alegorické prirovnania v globalnej politike. Vid. viac v poznámkach pod čiarou.

Přidat nový příspěvek