Re: Re: Re: umely nedostatok (artificial scarsity)

Pe-tri | 01.03.2015

O mé otázce hovoří i p.Pjakin ve Otázkých z 23.2.2015
---
Proč se to dělá (filmují a protěžují filmy typu Hra o trůny)?

Aby se nasbírala energie pro určitý egregor. A kde je problém?

Velké léto končí, 10 000 let tepla v Evropě končí. Na naší planetě probíhá změna klimatických zón. Národy se ale nepřemístí, jsou zvyklé žít určitým způsobem a ti, kteří se zabývají globálním řízením, tedy globální prediktor se musí ptát, jak bude řídit tento globální svět v budoucnosti?

V souvislosti s tím, je zapotřebí vypracovat modely řízení, a když je takový model vypracován, tak musí být vyzkoušen na lidech a k tomu slouží všechna ta nevědecká fantastika, fantasy, které se natáčejí jako Pán prstenů, nebo ten chlapec s brýlemi - Harry Potter apod.

To je jenom propracování určitých modelů řízení společnosti, které slouží globálnímu řízení, zde umožnilo projektu plně se realizovat. Za tím čelem byla připravena jak politická skulina, tak i velké peníze pro realizaci. Aby si vyzkoušeli a pochopili, co a jak zapůsobí, co lidé díky své morálce přijmou, a co zavrhnou. Jaké chápání lidem musí být naočkováno a jaké zakázáno.

Ze strany globálního prediktora probíhá výzkum budoucího řídícího modelu na planetě Zemi.
---
Je tedy evidentní, že tento aspekt naší současnosti je zajisté pozornosti hodný a má otázka je zcela na místě. Nejedná se o vymyšlenou vějičku či dýmového strašáka, ale docela kruciální aspekt naší současnosti, potažmo blízké budoucnosti.

P.

Přidat nový příspěvek