Re: Re: umely nedostatok (artificial scarsity)

Pe-tri | 28.02.2015

1. Vyjděme z toho, že chápeme proč dnes n(ě)kdo usiluje a provozuje 3D - tedy deindustrializaci, depopulaci a debilizaci a že stojíme před úkolem jak s tím efektivně bojovat a že snad i víme jak dostatečně efektivně na to.
2. Řekněmež, že chápeme objektivní změny, které s rozvojem složitosti vztahů v lidské společnosti (historický globální proces) přinášejí příležitosti k úspěšnému švihu Excaliburem s následnou dekapitací medúzy - tedy možná klíčovou a(pli)k(a)cí apokalyptické fáze Zákona času.
3. Berme (i intuitivně) v potaz další kruciální aspekty aktuální situace jako např. dosažený stav zainteresovaných egregorů, řídící stroje lidské psychiky a z toho (ne)připravenost populace podpořit svého Persea a s(T)vořit mu background k jeho úkolu.
4. Nezbývá se než zeptat, což tímto činím. Nepřehlédli jsme ještě něco podstatného ? Není zde ještě něco, co je nezbytné vzít v potaz? Zeptám se konkrétně. Jako roli v našem spícím království hrají autoimunitní procesy samotného království, tedy planety Země? Nemá nějaké, zatím námi ne plně vzaté v úvahu vlastní záměry ? Neví n(ě)kdo víc ? Nemá planeta chuť opět se někdy teď poléčit sama a "zatřepat se" s cílem setřást ze sebe zejména parazita, jak to možná dělá každých cca 12500 let, přičemž ovšem s tím můžeme mít problémy i my - současná lidská civilizace ? Neměli bychom vzít v potaz tuto možnost, kterou n(ě)kdo v potaz bere a to tak vážně, že půjde přes jakékoliv překážky aby obsadil "bezpečné místo", kdesi na Sibiři ? Není nakonec narůstající pravděpodobnost uskutečnění tohoto autoimunitního planetárního procesu oním rozhodujícím faktorem, který vede k neodvratitelnému a principiálně jasnému zájmu o Ruské území ? Nebo to jej jen další strašák? Pokud jde o reálnou možnost, neměli bychom ji nadělit adekvátní míru priority?
P.

Přidat nový příspěvek