Re: umely nedostatok (artificial scarsity)

udo | 26.02.2015

Odborný pojem "umelý nedostatok" (artificial scarcity) je základným manažerskym(oblasť riadenia) pojmom, kategóriou na akejkoľvek lepšej škole. Je však eufemizovaný, tabuizovaný, schovávaný za pojmy ako "vytváranie informačného potenciálu", "gradient sociálneho správania" apod.

Ostatne podobne, ako je tiež systématicky v politekonómii marxizmu "úrok" skrývaný za "nadhodnotu", vo veľmi dobrej(ale na konci taktiež "zamínovanej") definícii byrokracie, je systémový egoizmus ideovej elity skrývaný za tzv. spoloćenský záujem(viď posledná veta def.) v "jeho" Hegelovej "kritike", atď.

V pseudokresťanstve zasa vytváranie dvojných štandardov postavením "želanej spravodlivej spoločnosti na nespravodlivej smrti spravodlivého", "nejedenia zo stromu poznania", “panenskom počatí”, že vedomie = zdravý um sedliacky zastáva a programovanie “mojou vinou a krvy-vínom” nastáva, "nepochopiteľnosti trojice(princípu sTrojenia, tvorenia)", atď..

Ono ľudové porekadlo "Pojmy a dojmy = poj ma a doj ma" stále platí..

Celá dnešná "cevilizácia" je postavená na premise, predpoklade vytvárania stresu prostredníctvom umeleho nedostatku a pri strese, dostatoćnej paralyzácii objektu sa subjektu riadi lepśie. To vie snáď každý "dôstojník", riadiaci pracovník. Viď odborne hlbšia def. základu pojmu "stress management". Žijeme globálne v nadbytku, 95% výroby a služieb je prakticky plne zautomatizovaných..
Dnes ja pre vyššie postaveného mannažera vytvoriť nedostatok a nie dostatok.

Nie je v zásade žiadny technický problém prepustiť aj väčšinu ostatných zbytočne zamestnávaných robotníkov, úradníkov, či staffu privátneho byrokratického aparátu korporácii. No tí by zrazu mali čas venovať sa rodinám, samovzdelávaniu, čas myslieť.. t.j. po odstránení celkovo stratovej dani z príjmu a reinterpretácii minimálnej mzdy na základný plat, s prehľadom financovateľný z uvoľnených kapacít DPH(hlavne zo zdaňovania strojov=automatických systémov), atď..všetko toto je v šuflíkoch.

Univerzity EU do detailov celú postupnú kľudnú transformáciu ekonomiky prepracovali, no médeami, slepo režimu oddanými, či platenými presstitútkami-diskutérmi zblbnuté ovce chcú zostať ovcami a principiálnu opravu, skutočný morálny upgrade Euroatlantického socio-ekonomického operačného systému žiaľ zatiaľ masovejśie nežiadajú. Riešia celkovo, čo do úniku prostriedkov, oproti banksterom zanedbateľné položky. Volavky.
Nechajú si nafúknuť nepodstatné do podstatného
a tak sú strihaní a rezaní , i ako otroci podvedomia puknú.

..sťa jelít jaternice na grile Abraháma mýtu.

Přidat nový příspěvek