Re: Ľudové pesničky (i niektoré z tých "našich" slovenských)

Prirodzená samovraźda! | 20.02.2015

U detí, hlavne tých nainteligentnejších,
ide u prirodzenú reakciu, keď poćas dospievania zistia,
že niečo je pěkně "zkur..ené v štátě" nejen dánském..
Dvojité morálne štandardy.
Nahlas jedno a potichu systém v realite opak koná.

Protestná kultúra mládeže,
kde najaktívnejśí bývajú práveže,
najmúdrejśí, prirodzení vedúci,
školského kolektívu páteře.

T.j. keď im nie sme schopní pomôcť si popísať, čo konkrétne je TEN problém, veľmi pravdepodone nutne aj naše dietky prirodzene v "danej" situácii skĺznu do pomalej samovraždy, alebo rýchlej pomocou narkotík, a hlave alkoholu(extrémne agresívneho geneticko-neurotoxiského jedu).
Ide o NORMÁLNU reakciu akéhokoľvek druhu pri jeho násilnom presune a držaní do životu neadekvátnych podmienok.
Tak, ako mnohé druhy v zajatí rozmnožovať sa a niekedy i jesť odmietajú.

Orálna kultúra = cucanie piva strieda ciga

Umením sa to poniektorí snažili vždy len ospravedlniť
a "šikovnejší" i dopredu programovať. Minimálne podvedome ako automaty. Seba i dietky svoje predprogramovávajúce.

Teda, auf gut deutsch:
"Alkohol, Drogen überHaupt, und allgemein salonfähig zu machen"

Zaviesť spoločenskú akceptáciu zneužívania psychotropných látok.
Hlavane medzi tzv. "umelcami", kultúry tvorcami.
Formovateľmi podvedomia spolo(ne?)Cnosti.

Otázka je, čo s tým?
Strojom, zdrojom, mementom
odklonu kultúry ľudovej k dementom.

Přidat nový příspěvek