Re: Re: Re: Re: katyn

udo | 16.02.2015

Zaznobin (ako hovorca jadra analytického týmu) mal k tomu oficialne vyjadrenie.
Či dokonca 2.

V skratke:
Podla toho, na akej úrovni tú udalosť vidíš a chápeš..
Ako každá udalosť, má dva aspekty:
1. Matrićno-egregoriálny
2. V konečnom dôsledku realizovaný

Ok, prípadová štúdia (case study, "kazuistika") skúmanej
operácie z oblasti socio-kultúrneho inžinierstva na vojenskej úrovni č.1(konceptuálne technológie).:

Konkrétne otázky na Vás ohľadom boja jednotlivých vzájomne interagujúcich MA3X:
Aké sú pravdepodobné ciele v danom polygóne v momente X+n(tej) vlnovej dĺžky pre jednotlivé subjekty riadenia?

Solution ma3x, tensor(a jeho jednotlivé "vektory"):
Subjekt č.1: VP (Operačné A. schopnosti a B. možnosti)
Subjekt č.2: GPP ( -//-)
Subjekt č.3: U.S.Locals(Langley?!) (-//-)
Subject č.4: ? (-//-)
.
.
Subjekt č.? (-//-)

Vyplńte si tabuľku a sedliackym rozumom dostanete výsledok.
možno i lepśí, presnejší ako VP.
Stačí tam(do štandardnej metodiky) nahádzať podstatné údaje.

Přidat nový příspěvek