Re: Re: Re: Pravda a lož

udo | 14.02.2015

Asi niet politika, s ktorým by sa nedalo v čom-to súhlasiť.
spoločné ciele nájsť, jeho ciele pod svoje zahrnúť,
no ešte lepšie, nájsť spoločné, pre oboch a všetkých vHodnejšie.

"Žijeme" v systéme s uzavretým kódom,
Polnočnom kráľovstve ľudových raSprávok Boženiných.
Pyšná, héo, geo..egocentrická princezná:

Do kRaLovstva MieroSláva stačí prekročiť hranicu, Rieku(Hada-smrti?),
Alebo správne sebarelfexia, spev – symbol zladenia , sladenie života,
Hľadať a nachádzať spojencov i u oponentov,
podporou objektívne lepšieho v ich činoch
a dávaním celkovo gramotnejších,
lepśích alternatív nami samými.
Negatívna kritika bez podania komplexnej alternatívy je deštruktívna.
Keď viem, ćo nechcem, je to fajn,
No keď neviem, ćo chcem,
Nikdy tu nebude raj.

Dnešný systém teda hlása vo všetkom zásadnom opak toho, čo koná.
Je to jedna zo základných charakteristík tohto tzv. at(?)lantického reźimu.
Systém dvojitých, a-morálnych štandardov.
Dav, jelitá a asociálni programátori odborne dobre známej
Starej bazálnej kultologickej matrice.

..alebo zakliate kráľovstve šipovej ruženky,
Jej jabĺčko otrávené, živá mŕtvola
Čo ju prebudí?
Čo je ten bozk?
Ako vo filme La belle verte(Nadherná zElená).
Čo je to pošepkanie, po ktorom sa ľudia prebúdzajú na Človeka,
CeloVeka, do nesmrteľnosti?

Ďalej: TRI oriešky, jadrá Popelkine
Črievička a čriedička..

Je 1.skutoćná cirkev(spoločenstvo veriacich Bohu) a
2.oficiálna(stádo oviec veriacich v niekým s nejakým cieľom sprostredkovávaný obraz Boha).
Isto. V čom-to sa tu – a tam prelínajú.

Je teda
1. skutočné kresťanstvo, islam, komunizmus, budhizmus, konfuciánstvo a
2. tzv. oficiálne, t.j. hIsTóricky zdeformované, zaMínoované.
1. Skutočný štát-état, zriadenie kulturologického konsenzu národov
2. štát oficiálnej ilúzie svojvôle úchylných parazitujúcich neukojiteľných chúťok jelít protežovaných stále prevládajúcou ticho-otrokárskou koncepciou.

Ako oslobodiť dav i jelitá? OdMínoovať tHéZeom, Díom. I ArOdna pomôže, uchopenie nite,
rozlíšenia objektívnych praVidiel vzájomne previazaných procesov “osudu”, budúCnosti?

Sloboda je vedomá nevyhnutnosť.
Končí na úrovni vedomia,
Hoc to deMagóghovia adeológie egoizmu opačne učia.

A.Na úrovni podvedomia totiž vnímaš vskutku jedinečne.
B.Spracovanie inFormácii už ale podlieha kulturologickým
stereotypom, ktorým podliehaš a keď chceš
C.kommuNíké, formy prenášať, tvoja sloboda končí, ak si s okolím neporozumieš.
Ak spoločnú frekvenciu, morálne štandardy,ciele, chápania mieru
dostatoćne spoločnú nenájdeš.
Jazyk uniVersálny
1. hľadania súvislostí v odliśnostiach,
2.miesto syzifovského boja protiKladov.

Škoda však zničiť akúkoľvek štruktúru,
nástroj sofistikovaný, čo tak dlho bol budovaný,
To robia len barbari a prepadu dejín somári.
(Staré zámeny pojmov a dojmov?)
A my ľudia, i keď sme možno Ári a máme i brady,
Môžeme tak topiť, ako i tvoriť ..hoc aj ľady.

Nie je nás Slovákov, ni Čechov veľa
a preto k spolupráci odsúdení sme,
vnútri zvyšku štátov našich i medzi.
Toť výhoda naša, príležitosť
a nie perspektívy bieda.

Únii, Eurázii, svetu môžeme dať mnoho
A tak nám I On dá svetla nie len stroho.

Čo z Riškom, Robkom, Mikim, Ivkou,..?
Závisí tak-či onak od nás.
Na čo a ako ich použijeme,
Aké možnosti im,
či zástupcom ľudu iným
vytvoríme, to i zjeme.
Vox populi..
A ak by sa i odtrhli, lístie opadalo,
Na jar strom nové vyženie.

Treba konať hlavne v malých samosprávach,
vôbec nezáleží na tzv. stranách.

Přidat nový příspěvek