Re: Jak Bůh odpovídá.

udo | 14.02.2015

Áno, odpustiť treba, no nie zabudnúť.
..hoc aj len "pre seba"
Hodnotiť je nutné, avšak súdiť je spupné.

Lev a Boh?
Tak na tú "libre"-zKazku pozor! :)
rozlíšiť pravdu od lži síce pre gramotného možno,
len i podvedomie jeho nasaje, zhltne toho mnoho,
avšak doStatočne odMínoovať, zatiaľ nebýva vec pre hoc-koho.

Rámec perfekcionizmu Jeho tvorí :
X1: Váš skutočný(ni e deklarovaný) štandard morálny(kľúč, predpoklad schopnosti rozlíśenia) a
X2: Miera vašeho chápania objektívnych dominantných socio-naturálnych procesov v ich vzájomnej previazanosti, umožňujúca odhad jeho cieľov celkovo, i pre vzniklú situáciu. Zároveň ide o Váš osobný(i vašeho okolia) bezpećnostný rámec. Určenie smeru Jeho vánku, Prozreteľnosti pre disciplinované nastavenie Vašej plachty.

Z pozície a-morálnej zasa ide o určenie "uhlu" Jeho dopustenia, možnosti manévrovania bez Jeho priameho zásahu vo forme akcentovania “domina” štatistickej odchýlky mier neurčitostí daných, vami subjektíve sledovaných, či dokonca “od konca”(viď MDP – DVTR kap.14) riadených procesov.

Celkovo ide o bežnú ProGnostiku pravdepodobnostnej predurčenosti nastania nejakého javu v zvolenom bode budúcnosti x+1(t.j., napr. o 50 vlnových dĺžok dominantného-etalónového procesu neskôr )

re: Sušená treska
Áno, On komunikuje s kaźdým osobne v jeho jedinečných obrazoch a ich súvislostiach a preto veštice nemajú u Človeka miesto, bo len programujú. Konzultovať samozrejme protodialekticky s kamarátmi, blízkymi, s Ním.. gramotnou otázkou možnô a dobrô.

Čím lepśie naladenie, sebareflexia, tým lepší príjem na zvolených frekvenciách. Viď základy BOZP psychohygieny v intRe-publikácii myslím MIM 4.7.
T.j., aspoň 4 dni menej mäsa, alebo žiadne, keďže sme fruktivora a nie všežravci,
dobre spať a pár hodín v lese-po lúke sa prechádzať
(telo, sTroj svoj, prijímač vyčistiť a naladiť)..
a samozrejme čo najgramotnejšie, mozaikovo-globálne sa pýtať,
svoju rolu optimálnu celkovo, i pre daný moment,
vzhľadom na ciele Jeho hľadať..

a nie sebatríznením pre ni(e)koho potrebným sa dáviť..

Teda, ak sa situácia po prijatí, interpretácii aplikácii inFormácie(odpovede)
postupne CELKOVO zlepšuje
(nie len, že ako pre malé decko bábika pod stromčekom stepuje),
sme na dobrej ceste nekonečnej k Človeku.
Cca každým takým krokom sa náš benefit zdvojnásobuje(exponenciálny rast schopností).

Preto majú muslimovia 5 sebareflexii,
obrátení k Bohu predpísaných,
čo však mufti, podobne ako kňazi a či rabi naši v inom,
zvrátili do absurdov otrockého stáda nevídaných,
ako periféria kultológov, asociálnych mímov.


Nie sú pastieri oni naši,
i keď tých pár dobrých z nich,
sa občas tým, s pevnejśími nervami z nás,
konzultovať a nie inzultovať ráči.

re:anjel
Každý je, má byť pre ostatných v tomto zmysle anjelom, "Isom".

Bo cez ľudí Boh inFormáciu komplexnejšiu dáva ľahšie,
ako cez chudák tresku interpretovanú správne často ťažšie.
Hoc aj cez ľudí celkovo "hlúpejších",
bo i tí sú vždy v čom-to od nás múdrejší.
Skoro vždy môžem i v takom rozhovore totiž,
nájsť u nich názor, s ktorým súhlasiť není potíž.

Deegozácia kolektívnou polytandemnou inDiviDualizáciou.

Přidat nový příspěvek