Re: Re: cizorodá tělesa ve státě

Petr | 17.04.2015

Předně nelze házet všechny etnické Romy (Cikány) do jednoho pytle. Historicky největší problém je s Olašskými Cikány rumunského původu, u nichž je parazitní způsob existence zakořeněn po staletí. Nemíchat s bývalými dráteníky, kteří mají zakódováno živit se prací. Dále, stát a národ jsou dvě zcela odlišné věci, takže o cizorodosti je nutné diskutovat výhradně v patřičném kontextu. Konečně, debaty od stolu či klávesnice o možné existenci "cikánské elity" jsou zcela nesmyslné vzhledem k neznalosti vzdělanostní a intelektuální struktury romské populace.

Přidat nový příspěvek