Re: Re: cizorodá tělesa ve státě

Pe-tri | 13.02.2015

GP se cikánama vůbec nezajímá. Jsou to pro něj, z jeho úhlu pohledu naprosto lokální marginálové. Jsou používání nanejvýš jako nástroj jejich periferie k dosahování lokálních cílů. A řízení ? Jednoduché - pře různé ty občanské aktivity napojené na koloniální správu (finance, média a krytí). Uvnitř komunity samozřejmě klanová hierarchie existuje, ale ta hraje opět jen lokální roli.
P.

Přidat nový příspěvek