Re: model společnosti

popolvár | 11.02.2015

viem co tým myslís, len pozor na urcité formulácie, napr. jedinec patrí rodicom, státu... S tým nemozno súhlasit, clovek patrí len sám sebe, inac je degradovaný na otroka, vec, tovar... Je to treba preformulovat na dominantný vplyv, podiel na výchove - formovaní rozvoja jedinca...
Je to model výchovy, ktorú zo staroveku poznáme ako spartanskú výchovu.
Pouvazuj nad obsahom jednotlivých bodov a dopracuj to v zmysle toho, co sme sa tu za cca 2 roky z KSB naucili.
Napr. v bode a) 2. fázy - v tomto období sa rozvíja u jedinca výchovou sebadisciplína, uvedomovanie sa ako súcast kolektívu - spolocenstva a zapájanie sa do celospolocenského diania a pod.

Takto by sa dalo pristupovat ku kazdému bodu tvojej predstavy - schémy. Tú schému je vsak potrebné dopracovat a mozno prepracovat, ale na kazdý pád zosúladit a rozvinút predovsetkým s vývojovými fázami rozvoja kazdého jedinca od instinktívneho tvora k Cloveku, plus prispôsobit schému, etapy a ich obsah, jak jednotlivým typom stroja psychiky ludí (nie kazdý dospeje do Cloveka a ak aj, tak nie rovnakým tempom), tak aj tvorivému potenciálu a talentu toho ktorého jednotlivca (nie kazdý má vlohy riadiace, remeselné umelecké atd.) a dalsie...
Neplas sa, daj tomu cas, kludne to aj viackrát prepracuj a tak cca o pár mesiacov predloz ako ucelenejsí a detailnejsí program aj so zdôvodnením, prípadne odkazmi na fakty, zdroje, na základe ktorých to navrhujes presne takto. Doslova ako diplomovka, ci dizertacka... Následne k tomu môze vzniknút adekvátna, zmysluplná diskusia, návrhy, protinávrhy, doplnenia... s vyústením do realizovatelného programu.

Přidat nový příspěvek