model společnosti

Pavel | 11.02.2015

Děkuji autorům a překladatelům. Posunul jsem se v chápaní ne/fungování státu o kousek dále. Při zhlédnutí mi přišel do mysli model společnosti. Model se mi natolik zalíbil, že ho zde uvádím:

Model řeší růst a dozrávání bytosti ve společnosti k tomu uzpůsobené:


1.FÁZE
dítě patří rodičům (cca do 15.let)


2.FÁZE - dospívající jedinec patří státu (cca do 35.let)
a) Přísný režim, typu vojenská služba 1až 2.roky
Přísný režim řeší problémy dospívání, kdy jedinec je zaplaven energií primárně určenou na pokračování života, kterou neumí řídit nebo nějak rozumně použít a vybíjí se neproduktivně například v konfliktu s rodiči. Naučí se postarat sám o sebe a vedlejší efekt uvědomění a vděčnost za zázemí rodiny (pamatuji si jak rád jsem z vojny jezdil domů)

b) Pracovní režim. Jedinec vykonává zaměstnání, které je mu přiděleno a slouží k řízení a obsluze státu. Po určité době nějaké zkoušce dospělosti může začít zakládat rodinu.

Fáze dvě je vyrovnání fáze 1 a vytvoření bohatství pro svůj růst ve fázi 3, jedinec tak zaplatí náklady na svoji výchovu a vytvoří prostředky pro uplatnění svého tvůrčího potenciálu. A zároveň fáze dvě bude podporovat dotvoření a potvrzení lidského typu psychiky.


3.FÁZE - svoboda - jedinec patří sám sobě a sám si určuje si jakým způsobem se bude zapojovat ve společnosti a jak bude uplatňovat svůj potenciál. Může například zůstat ve i správě státu, pokud se dříve osvědčil na nějaké důležité funkci.
Zde může naplno uplatnit své zkušenosti s fáze 2.


Význam peněz se ztratí. Stát bude řídit a realizovat požadavky jedinců nebo jiných objektů (Příklad: Přeji si postavit dům na tom a to místě a stát zpracuje můj požadavek a odpoví můžete stavět. Koordinaci stavebních prací proveďtě s tím a tím člověkem - nebo na Váš dům (projekt) není v současnosti dost zdrojů, můžeme Vám nabídnout tyto alternativy). Některé požadavky by byli možné pouze ve fázi 3 a pokud jedinec nepracuje ve statní správě. Dalším ochranným prvkem proti zneužití by bylo, že každý by byl součástí státu poměrně dlouhou dobu. Velká část populace by pak uměla efektivně řídit. Tudíž nemohla by se vytvořit elita, která by si dědičně udržovala svoji pozici potřebou alespoň nějakého řízení, na které si uzurpuje monopol.

Přidat nový příspěvek