Re: Re: Re: Re: ohledne teto vety

udo | 22.01.2015

špecifikácia (UpReSnenie):
jedna relígio-veda v zmysle JEDNOTNÁ.

Teda open source metodológia spracovávania informácii.
Systémov metód, metodických systémov môže byť samozrejme viac
v zdravej, no nie dravej súťaživosti vzájomne sa dopĺňajúcich,
1.súvislosti v odliśnostiach a nie 2.boj protikladov hľadajúcich.

Kritériá vyhodnocovania miery objektivity správnosti postaveného vektora cieľov(moderne: tzv. "Hodnotového manažmentu")a algoRytmiky(konkrétneho frekvenčného modelu) jeho dosahovania (funKČnosti príslušnej metódy) sme tu rozoberali.

+drobné etymologické redefinovania s medzicieľom aktivácie príslušných podprahových kulturologických matríc cez uvedomelé kľúče.

Přidat nový příspěvek