Re: Re: Re: ohledne teto vety

udo | 20.01.2015

Isto..ja len, že keď
Niekto niečo jasne vidí,
či to aj jasne chápe..
bo inak miera bezpečnosti hapre.

T.j., žeby na starobu nebola choroba,
ako sa na "šamanov vravieva.."

Prosto, aby "vudumasta" neustrelilo dekel,
keď sa veci pomenovať nesnažia,
nestavajú si s lego-myšlienok,
aspoň nejaký funkčný model.
Hoc i neDokonalý celok..

Jednou z našich úloh je deezoterizovať,
dehermeneutizovať akékoľvek vedomosti.
Žeby bola jedna relígioveda
a nie verzia pre vyvôlených (ezo)
a pre plebs (exo),
teda bez celostnej zodpovednosti.

Inak povedané:
Informácie celospoločensky podstatného druhu
musia byť dnes dostupné vśetkým spolu so snahou
o prijateľnú formu pre daný level vývoja druhu.
Nik nemá právo ich zadržiavať a na nich monopolne ryžovať.

Poradiť sa s vo veci možno múdrejším, to áno,
avšak dosť bolo i stáda, i pasákov.

Přidat nový příspěvek