Re: Re: ohledne teto vety

Vlk | 19.01.2015

".. netvrdím, źe niečo také v princípe exisistovať nemôže, akurát nemám moc rád ezoteriku a exoteriku.."
jako je dobrý lékař a dobrý léčitel,jsou mezi nimi i jiní,nelze je tedy všechny zevšeobecňovat,stejně jako esoteriku nebo exoteriku...
raději v této souvislosti bych mluvil o duchovnim světě a materiálním světě,to je polopatistické a pochopitelné i největším cynikem,ignorantem a bezvěrcem :-)
nejvíce se přikláním k vnímání světa kolem každého z nás na základě vlastních zkušeností,a tam nastávají diametrální odlišnosti proto,že každá bytost jest na jiném stupni sbírání oněch zkušeností,a co jeden nevidí-nevnímá,druhému přijde jako jasná věc a "skoro fakt"...
"Čo ale konkrétne chápete pod inými svetmi vy Vlk?"
chápu je jako jiná frekvenční pásma,která současnými hrubohmotnými prostředky měření či nalezení nelze identifikovat nebo objevit,lze jen na základě oproštění se od prměrného,masového,medialisovaného vnímání světa a minulosti vůbec
ovšem vždy mám na paměti jednu zábavnou větu-Duchovno je fajn,snažme se však,aby se z něj nakonec nestalo Duc-hovno
neboli jakýmkoliv přichýlením se k extrému ztrácíme pojem o tom,oč vlastně jde a kde tomu tak je

Přidat nový příspěvek