Re: Re: Re: Marxova přezdívka

udo | 19.01.2015

"Dvakrát meraj a raz strihaj"
platí aj na túto situáciu.
Či sa to nedá inak, efektívnejšie spraviť?
NásTroje, roboty, profesionáli..

Asi nič nie je blbšie, ako nezmyselná práca.
Človek tu nie je pre prácu v tomto zmysle.
Áno, je dôležitá. Aj pre psychohygienu.
No keď má byť jediným, prvoradým zmyslom života, má dotyčný problém. I tzv. civilizácia na tom postavená.

Skoro všetko už je zautomatizované a človek nemá čo pracovať.
Určite nie 8h denne vymyslené tupé autistické roboty, len aby sa ovčan nemal čas nad podstatou zamyslieť.
Cui bono?

Každý je šikovný v niećom inom, rodí sa s príslušnými talentami.
V čom, vie najlepšie on.
Preto ten boj korporáciami riadenými zvyškami bývalých štátov proti napr. systému "základného platu", ktorý by tento problém-výzvu-príležitosť do veľkej miery elegantne riešil. Prosto ľudia by boli menej vydierateľní, stresovateľní, čo by mohlo pre oligarchov(starej a novšej fasci s ich perifériou) viesť k problémom ohľadom ich héGeAmónie.

Systém logicky najlepśie platí tú prácu, ktorá ho podporuje.
Je teda antihumánne zameraná.

Väčšina skutoćne ľudsky esenciálnej práce je tým pádom nevyhnutne pre režim nehodnotná, neplatená. Prosto nepodporovaná pri tradičnej deklarácii opaku.

Práca matky s deťmi, ich domáca výchova, samovzdelávanie,..
Tak aj práca so slabśími, znevýhodnenými je "moderným" fascirežimom zneuźívaná len ako "ventil" na tlakovom hrnci korporáciami prepieraných peňazí..

V tomto zmysle majú judaisti isto pravdu.
..a znova sme zároveň pri probléme úroku, inflácie a systéme (procedúre, algoRytme) tzv. frakčných rezerv, udržujúcich a "rozvíjajúcich" ni(e)kým z veľmi konkrétnych dôvodov danú situáciu..

Přidat nový příspěvek