pro stromy neviděti les

Markus | 05.01.2015

"projekte globalizácie, ktorá neráta s právom na parazitizmus, tyraniu či otrokárstvo v akejkoľvek forme voči nikomu a práve preto je príťažlivá pre všetkých ľudí na svete.xii"

"Tak sa nepomýľte pri výbere strany, na ktorej chcete konať, a konajte podľa svedomia..."

S-VĚDOMÍM neboli buďme si vědomi konání kde spoleK-cnostÍ je přirozený STAV BYTÍ

Přidat nový příspěvek