Vojenský súd nad Putinom.

xzy | 04.01.2015


V Moskve dňa 10.02.2011 po rozhodnutí Vše ruského dôstojníckeho zasadnutia prebehol vojenský súd, ktorý zvážil deštruktívnu činnosť V.V.Putina.

S obviňujúcou rečou na zasadnutí súdu vystúpil poslanec Štátnej dumy Ruskej federácie vážený právnik Илюхин В.И.

Predkladáme vám prejav hlavného žalujúceho:
https://www.youtube.com/watch?v=ESaaNtQTrdY

Přidat nový příspěvek