Re: 22:22

janko | 14.11.2015

vývoj společnosti je dynamický v určité symetrii. Čím větší symetrie je "na stole", tím méně srozimitelné jsou nástroje, kterými se nový koncept řízení nastavvuje. V současnoti je přestavba tak hluboká, že mnoho lidí zaznamenává podobné symetrie v číslicích "času".
proces, kterým procházíme, je vázaný okamžiky, kdy nějaký informační uzel mezi vědomím a podvědomím lze detekovat nebo potvrditt´. K dtekci slouží všímavost k podobným symetriím jako je vaše. Ale potvrzení k ní představuje spoustu kroků jak v myšlení tak i ve vzdělání.
Číslice totiž představují vrcholnou formu zobecnění jevů, stavů a procesů v prostoru. Spojení nehmotného = myšlenkového a hmotného prostoru skrze číslice a písmena bylo nastavené prostřednictvím kabaly - deriváty hebrejštiny (latina a desítková soustava matematiky) propojily původní zvukovou (= hmotnou jazykovou znalost okolního prostředí) s mentální, nezvukovou = myšlenkovou strukturou univerza tehdejší doby. Devítka a nula jsou prvky "přesahu" obou systémů. Cílem projektu, delegovaného Ježíšem a jeho týmem bylo vytvoření spojité technologie - dnešních jazyků počítačů. A skrze ně bude postupně realizovaní komunikace s už nežijící databází populace, uložené v informačnoích polích prostoru. Komunikace zvukem a obrazem - se svými mrtvými předky je cílovou metou dávných přání - věčného života.
Celý projekt "ČLO/věk" postupně vkládám na www.nejsmeovce.cz, symetrie v číslicích jsou jedním z nástrojů tohoto projektu pro všechny, kdo ani smysl a obsah projektu neznají. Jeho klíčovou součástí je tzv. "abeceda lidštiny" - popis vrstvy písmen a číslic, ze kterých slova skládáme.
Rozsáhlost projektu "ČLO/věk" vede k zcela jinému popisu spojité fyziky mezi člověkem, vrstvami přírody a prostorem s vnořenými silovými=informačními poli.
...v příštím roce patrně dojde k otevření tohoto projektu širší veřejnosti..

Přidat nový příspěvek