Hox - prosba

jardob | 19.12.2014

mohol by si prosim pridat do zoznamu rubrik položku slovník, kde by si postupne mohol doplnovat pojmy-KOBterminológiu ktore sa pouzívaju tu na stranke a v dokumentoch. (pripadne podDiskusiu ak by chcel niekto pridat individualne)
Slo by o strucne vysvetlenie k jednotlivym pojmom a mohol by za definiciou aj link na dokumenty kde je to rozpisane viac. Aby clovek nemusel listovat celý štos ak niečo hľada...
----------------------------------------------------
Napriklad:
- Národné povedomie — jedincom vnímaná svojráznosť (osobitost) svojho národa (predovšetkým ako nositeľa kultúry) a odlišnosti svojej kultúry od kultúr ostatných národov, takisto nesúcich osobitosť a výnimočnosť v spoločnej pre všetky národy histórií rozvoja ľudstva.
- Nacionalizmus — uvedomenie si neopakovateľnej osobitosti svojho národa v spojení s odmietaním alebo ignorovaním veľkou časťou ľudí výnimočnosti a dôležitosti iných kultúr a národov a ich význam pre ľudstvo a jeho budúcnosť, v procese historického rozvoja a následnosti pokolení.
- Rasizmus — presvedčenosť v tom, že dôstojnosť človeka je daná predovšetkým (alebo výlučne) biologicky. Svojim pôvodom od rodičov, patriacich k určitým špeciálnym rodom (klanom), plemenám, národom, rase, a všetci ostatní – pochádzajúci z iných rodov, plemien, národov, rás a zmiešaných manželstiev – dôstojnosťou človeka buď neoplývajú vôbec, alebo neoplývajú jej plnosťou.
- Nacizmus — pokusy likvidácie iných kultúr prípadne aj národov (ktoré ich vytvorili) prívržencami konkrétneho nacionalizmu alebo rasizmu. V základe nacizmu leží nacionalizmus alebo rasizmus, no v určitých prípadoch tam môže byť aj náboženská neznášanlivosť k inovercom, nakoľko vierovyznanie môže byť neoddeliteľnou časťou historicky vytvorenej národnej kultúry.
- Internacizmus — vo svojom jadre to isté ako nacizmus, ale v mafiánskom prevedení skrze rôzne medzinárodné diaspóry. A nie v podobe národa ktorý upadol do nacizmu, a je podporovaný štátom.
- Internacionalizmus — svojou podstatou nerovnorodý jav a dvojzmyselný termín, pretože „internacionalizmus“ sa historicky reálne stal ideovou zásterkou internacizmu, potláčajúceho a likvidujúceho národné kultúry a ich nositeľov pod heslami boja s nacionalizmom, nacizmom a rasizmom. Tí internacionalisti ktorí chápu internacionalizmus ako bratstvo národov, sami internacizmus nevidia, v dôsledku čoho sa stávajú tupým nástrojom presvedčených internacistov.
- Fašizmus — fašistická kultúra samoriadenia spoločnosti sa nastavuje tak, aby bol zamedzený osobnostný rozvoj novorodených v kvalite nositeľov nezvratného Ľudského typu stroja psychiky a tým samým brániť vzniku kultúry Ľudskosti a tomu zodpovedajúcej organizácie života spoločnosti. Fašizmus je ideologickým všežravcom.

- Exoterizmus – náuka pre všetkých, v niečom opodstatnená a životaschopná, a v iných aspektoch – úmyselne lživá, hoc aj pravdepodobná. Jej poslanie – ochrániť sféru riadenia a riadiace procesy od vmiešavania sa zo strany podriadených.
(pozn. prekl.: náuka pre stádo)
- Ezoterizmus – náuka pre tých, ktorí boli zvolený pánmi dvojice „Exoterizmus – Ezoterizmus“ na riešenie celej rady sociálno riadiacich úloh v danej spoločnosti, a ktorá obsahuje poznatky, nevyhnutné pre riadenie spoločnosti v duchu aktuálnej koncepcie.
(pozn. prekl.: náuka pre „elity“)

Přidat nový příspěvek